Zamknięcie odcinka ul. Rzecznej w Włosienicy

W związku z planowanym rozpoczęciem robót związanych z remontem ul. Rzecznej w Włosienicy w dniu 22.03.2018 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która zakłada całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ul. Rzecznej w Włosienicy na odcinku od ul. Strażaków do rozwidlenia w rejonie kościoła.

Firma realizująca zadanie: KONKRET Krzysztof Wysogląd z siedzibą w Poręba Wielka
Planowany termin realizacji zadania – do 18.05.2018 r.
Koszt zadania: 189 943,17 zł. brutto

 

Tagi

GALERIA