Święto nauczycieli

Nauczyciele i samorządowcy świętowali Dzień Edukacji Narodowej podczas Gali 17 października w Domu Ludowym w Grojcu. Uroczystość była okazją do uhonorowania szczególnych osiągnięć pracowników oświaty.

Odświętny wieczór pracowników oświaty rozpoczął występ Bettiny Krzykawskiej, która przy akompaniamencie Marcina Kurcza przypomniała piosenki z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej, Ireny Santor i grupy Bajm.


Witając gości, Klaudia Adamus z Samorządowego Centrum Usług Wspólnych podkreśliła, że Święto jest spotkaniem wszystkich, którzy swoją pracą przyczyniają się do kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz przywołał rodzinne doświadczenia – stwierdził, że jako syn i mąż nauczycielki lepiej niż inni wie, jakim wyzwaniem jest praca w tym zawodzie. Podkreślił, że wyniki gminnych placówek edukacyjnych są powodem do dumy, i że jako samorządowiec cieszy się, że może pomagać w osiąganiu tak znakomitych rezultatów. Zwrócił uwagę na już realizowane i planowane inwestycje w sferze oświaty. Trwa budowa nowej szkoły w Porębie Wielkiej. Natomiast budynki czterech szkół (w Babicach, Brzezince, Grojcu i Włosienicy) muszą zostać powiększone w związku z przekształceniem szkół w ośmioklasowe.


– Pieniędzy w budżecie nie starczyło na więcej nagród i mam świadomość, że jest ich zdecydowanie za mało – przyznał Albert Bartosz, dziękując zebranym za zaangażowanie i pasję. – Zostałem wójtem z pewną idée fixe. Wierzę, że ten świat można zrobić trochę lepszym. I wiem, że na pewno nie można tego zrobić bez was.


Wraz z Haliną Musiał, dyrektorem SCUW, wójt wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz przyjął ślubowanie awansowanych nauczycielek: Elżbiety Kurkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej i Joanny Miłoń ze Szkoły Podstawowej w Grojcu.


Nagrodą Wójta Gminy Oświęcim za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i organizacyjne zostały uhonorowane Jolanta Jędras – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Brzezince, Leokadia Kukla – dyrektor Przedszkola Samorządowego we Włosienicy, Jolanta Zapała – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zaborzu, Urszula Pieczonka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Babicach, Małgorzata Wiśniewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Babicach, Izabela Konieczny – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rajsku, Katarzyna Walczyk – nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Grojcu i Barbara Szubert – nauczyciel Przedszkola Samorządowego we Włosienicy. Jeszcze w czerwcu wójt Albert Bartosz nagrodził Wiesławę Pawłowską, twórczynię sukcesów Gimnazjum Gminnego w Zaborzu – dziś emerytowaną dyrektor tej szkoły. Dzień Nauczyciela był kolejną okazją, żeby podziękować jej za wieloletnią pracę.


Pracownicy placówek oświatowych otrzymali również nagrody przyznawane przez dyrektorów za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych.


Gośćmi uroczystości byli także m.in. przewodniczący Rady Gminy Oświęcim Piotr Śreniawski, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim Jadwiga Szczerbowska, przedstawicielka NSZZ "Solidarność" Małgorzata Walichrad oraz prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Lilianna Pacocha.


Dyrektor SCUW Halina Musiał podziękowała za pomoc w przygotowaniu i organizacji obchodów pracownikom OKSiR-u oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Grojcu.

GALERIA