Pogotowie przeciwpowodziowe

W powiecie oświęcimskim, a zatem i w gminie Oświęcim, wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe i trzeci, najwyższy stan zagrożenia meteorologicznego i hydrologicznego.

Soła w Oświęcimiu i Wisła w Jawiszowicach przekroczyły stan alarmowy.

W okolicach godziny 12. dotarł na nasz teren zrzut wody z zapory na Sole w Porąbce, zwiększony do 260 m3 na sekundę.

Także na Wiśle zrzut wody ze zbiornika w Goczałkowicach został zwiększony i wyniósł 350 m3 na sekundę.

Poziom Wisły i Soły w naszej gminie jest uzależniony od sytuacji w górnym biegu rzek, a w szczególności na zaporach, a także od zrzutów wody. Jak ostrzega w swoim komunikacie IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, obowiązującego do jutra do godziny 14, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów: od 20 mm do 35 mm, miejscami 45 mm.

 

Wójt i pracownicy urzędu czuwają i nadzorują sytuację na terenie gminy, stale monitorując stan wałów oraz poziom wody. Wójt Albert Bartosz kontrolował dzisiaj newralgiczne miejsca, szczególnie narażone w przypadku wysokiego stanu wody. W Broszkowicach, Babicach, Brzezince, Harmężach, Pławach i Dworach Drugich wały przeciwpowodziowe i miejsca cyklicznie zagrożone zalaniem nie wyglądają na dzień dzisiejszy na zagrożone, ale należy zachować czujność.

- Na Wiśle sytuacja jest trudna, ale w miarę stabilna. Co prawda na Sole wygląda to nieco poważniej z powodu zrzutów wody ze zbiorników w górnym biegu, ale na terenie naszej gminy jak na razie sytuacja nie jest krytyczna, a my ją kontrolujemy i pozostajemy w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami, a także sołtysami i mieszkańcami każdej miejscowości. Duża sieć obserwatorów utrzymuje stałą łączność ze sobą i urzędem - mówi wójt.

GALERIA