Eliza Góra patronką sali sesyjnej urzędu gminy Oświęcim

30 sierpnia 2017 r., tuż przed sesją Rady Gminy, radni gminy i wójt Albert Bartosz spotkali się, by uczestniczyć w uroczystym nadaniu imienia Elizy Góry sali sesyjnej naszego urzędu.

Eliza Góra od 1998 r. była zastępcą ówczesnego wójta Andrzeja Bibrzyckiego i dobrym duchem naszej gminy. Przez współpracowników i podwładnych wspominana jest z wielkim sentymentem jako fachowiec zaangażowany w sprawy gminy, ale i ciepła osoba, potrafiąca z każdym znaleźć wspólny język.

Sierpniowa ceremonia została zorganizowana z okazji nadania sali sesyjnej imienia Elizy Góry. Uroczystego odsłonięcia pamiątkowego napisu dokonali wspólnie mąż ś.p. Elizy Góry Włodzimierz Góra, wójt gminy Oświęcim Albert Bartosz i przewodniczący Rady Gminy Piotr Śreniawski. Wcześniej wójt Bartosz odczytał laudację, której treść można znaleźć poniżej:

 

 

 

Laudacja z okazji nadania sali sesyjnej Urzędu Gminy Oświęcim

imienia Elizy Góry

 

Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia Państwu sylwetki Pani Elizy Góry, którą Rada i Wójt Gminy Oświęcim postanowili uczynić patronką sali sesyjnej w naszym gmachu.

Eliza Góra związana była z gminą Oświęcim od roku 1998, kiedy to ówczesny wójt Andrzej Bibrzycki powołał ją na swojego zastępcę.

W poprzedzającej powołanie kadencji Eliza Góra  sprawowała urząd wiceprezydenta Oświęcimia, dlatego też w jej osobie gmina zyskała doświadczonego fachowca. Od pierwszego dnia doskonale rozumiała specyfikę wsi i jej problemów. Swoje serce oddała oświacie, ale nie zaniedbywała innych sektorów – zawsze trzymała rękę na pulsie. Była serdecznym szefem i współpracownikiem – potrafiła zbudować przyjazną atmosferę i zyskać sobie wdzięczność ludzi, z którymi pracowała. Szczególnie bliska więź łączyła ją z kołami gospodyń, ponieważ ceniła społeczników za ich bezinteresowność, aktywność i pomysłowość – czyli cechy, którymi sama się charakteryzowała.

Była otwarta i bezpośrednia, dzięki czemu skupiała ludzi wokół siebie – radni, sołtysi, działacze społeczni, ale i przedsiębiorcy – z wszystkimi potrafiła znaleźć wspólny język.

Bezkonfliktowa, serdeczna, przyjazna ludziom, stanowiła wielkie oparcie dla urzędującego wójta, w sytuacjach zapalnych potrafiła gasić emocje. Cieszyła się zasłużoną popularnością
i szacunkiem. Była ambasadorem gminy nawet po odejściu na zasłużoną emeryturę. Jej wspaniała postać na zawsze pozostanie w naszych myślach.

Dzisiaj nadajemy Elizie Górze tytuł patronki naszej sali sesyjnej, by jej wspomnienie wpływało na atmosferę i efekty naszej pracy. Cześć Jej pamięci.

GALERIA