Powierzenie funkcji dyrektorom szkół i przedszkoli

Uczniowie myślą już o wakacjach, do których zostały raptem dwa tygodnie, ale praca w przedszkolach i szkołach trwa. 9 czerwca wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz powierzył stanowiska dyrektorom oświatowych placówek, którzy wygrali konkursy i będą pełnić swoje funkcje przez kolejnych pięć lat.

Są to: Jolanta Jędras (Przedszkole Samorządowe w Brzezince), Leokadia Kukla (PS we Włosienicy), Agnieszka Pękala (PS w Grojcu) i Renata Krakowczak rozpoczynająca pracę na dyrektorskim stanowisku w Przedszkolu w Porębie Wielkiej. Kierującej Szkołą Podstawową w Porębie Wielkiej Małgorzacie Buckiej przedłużono powierzenie stanowiska. Natomiast dyrektorzy szkół wyłonieni w konkursach to Agata Kowol (SP w Brzezince), Joanna Wysogląd (SP w Grojcu), Cecylia Stokłosa (SP we Włosienicy) i Marek Skrzypecki, który pokieruje Szkołą Podstawową w Zaborzu,


Gimnazjum Gminne w tej miejscowości zostanie w kolejnych latach wygaszone. Piątkowa uroczystość w Urzędzie Gminy była okazją, żeby podziękować za pracę i osiągnięcia Wiesławie Pawłowskiej, dyrektorce Gimnazjum, która od września będzie służyć młodszym koleżankom i kolegom radą, zażywając zasłużonej emerytury.


Podziękowania i życzenia zdrowia i pomyślności usłyszała także Dorota Nowak, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej, która również kończy w tym roku pracę zawodową. Nieco inny charakter miały słowa wdzięczności skierowane do Marzeny Wilk-Grabowskiej piastującej od roku funkcję dyrektora Gimnazjum Gminnego w Rajsku. Od września w związku z reformą oświaty będzie ona zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej.


Wójt Albert Bartosz, życząc sukcesów dyrektorom, podkreślił, że jest przekonany, iż wygrali konkursy, ponieważ zasługują na to, żeby pełnić swoje funkcje. Podziękowania, gratulacje i życzenia wszystkim uczestnikom uroczystości złożyła również dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Halina Musiał.

 

zdjęcia: Tomasz Klęczar

GALERIA