Dzień Zwycięstwa

Gminne uroczystości z okazji 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej tradycyjnie odbyły się przy pomniku poległych i pomordowanych w Porębie Wielkiej. Po raz trzeci Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzimy 8 maja.

Ksiądz proboszcz Stanisław Sadlik poprzedził modlitwę o pokój przytoczeniem słów artysty i byłego więźnia Auschwitz Mariana Kołodzieja oraz gorzką refleksją o kryzysie współczesnego zlaicyzowanego świata. Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz zwrócił uwagę młodzieży i dzieci uczestniczących w akademii, że na Pomniku, przed którym stoją, są wypisane nazwiska przodków albo sąsiadów z ubiegłego wieku, często spotykane w Porębie i okolicznych miejscowościach. Bowiem historia nas nie oszczędza, mimo że wydaje się nam, że nasze życie upływa na jej marginesie.


Prowadząca uroczystość dyrektor Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Jadwiga Szczerbowska oddała głos uczniom miejscowej szkoły. Przygotowany przez nich pod opieką Cecylii Kowalskiej i Anny Szarzec program słowno-muzyczny przypomniał najważniejsze wydarzenia obu wojen światowych oraz fakt, że dla polskich żołnierzy niezłomnych walka o wolność trwała jeszcze długo po kapitulacji Niemiec. Kolejny raz okazało się też, że urok utworów Ernesta Brylla i Agnieszki Osieckiej jest nieprzemijalny.


Obchody Dnia Zwycięstwa zostały zorganizowane przez OKSiR i Szkołę Podstawową w Porębie Wielkiej. Pamięć poległych i pomordowanych uczcili m.in. przewodniczący Rady Gminy Piotr Śreniawski, jego zastępca Krzysztof Harmata, sołtys Poręby Maria Brombosz, radna Bernardyna Bryzek, Przewodniczący Powiatowego Koła Sołtysów Władysław Zaliński, przewodnicząca Gminnego Koła Anna Sporysz, dyrektorzy placówek oświatowych, delegacje Koła Gospodyń Wiejskich i Ludowego Klubu Sportowego w Porębie Wielkiej.

GALERIA