Zakończenie kolejnych inwestycji w sołectwach

Dwa słupy z zabudową opraw świetlnych LED na ul. Niwy w Brzezince, nowa wiata przystankowa na ulicy Brzozowej w Brzezince oraz ul. Pólka w Porębie Wielkiej, rozbiórka zbiornika na ścieki sanitarne w okolicach szkoły w Babicach oraz remont Domu Ludowego w Dworach Drugich – oto najnowsze, zakończone gminne inwestycje.

 

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinka wykonano:

 

  •  Rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego ul. Niwy w Brzezince”

 

W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego o długości 92 m, poprzez posadowienie dwóch słupów wraz z zabudowa opraw oświetleniowych Cuddle LED 72 W.

 

- wykonawca : firma INSTAL ZBYSZKO z Zatora
- wartość zadania: 9 998, 70 zł brutto

    

 

 

 

  • Modernizację przystanków komunikacji publicznej na terenie sołectwa w Brzezinka – wiata przystankowa ul. Brzozowa” 

 

W ramach zadania wykonano nową wiatę przystankową oraz płytę betonową i fragment nawierzchni z kostki brukowej.
- wykonawca : firma KONKRET Krzysztof Wysoglądz Poręby Wielkiej
- wartość zadania : 8 912,52 zł  brutto

 

 

 

 

 

  • W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dwory Drugie wykonano modernizację budynku gminnego w Dworach Drugich :

 

W ramach zadania odnowione zostały elewacje budynku domu ludowego i wieży remizy,      

- wykonawcą była firma Madex Jakub Madej z Harmęż.
- wartość prac:  12 792,00 zł brutto

 

Wykonano również remont fragmentu opaski przed elewacją frontową, aby zapobiec podmakaniu elewacji. Nawierzchnia asfaltu miała nieprawidłowe spadki i woda deszczowa spływała w kierunku elewacji.   Zakres ten zrealizowała  firma KONKRET Krzysztof Wysogląd  z Poręby Wielkiej za kwotę 665,98 zł

 

  

 

 

  • Rozbiórka zbiornika na ścieki sanitarne i uporządkowanie terenu w sołectwie Babice

 

W związku z przyłączeniem budynku szkoły podstawowej w Babicach do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zbiornik na ścieki zlokalizowany przy ul. Soleniec  był nieużytkowany i kwalifikował się do rozbiórki. Prace rozbiórkowe trwały w okresie: 13 marca - 10 kwietnia 2017 r. Wykonanie prac rozbiórkowych pozwoliło na wymianę gruntów z prywatnymi właścicielami i uporządkowanie kwestii własności działek pod obiektami szkoły w Babicach.

 

- wykonawcą prac była firma KONKRET Krzysztof Wysogląd  z Poręby Wielkiej

- wartość prac wyniosła 29 500,00 zł brutto

   

 

 

 

  • Montaż wiaty przystankowej na ul. Pólka w Porębie Wielkiej.

 

Peron przystankowy oraz przepust wykonała firma KONKRET Krzysztofa Wysogląda z Poręby Wielkiej, a wiatę dostarczyła firma Z.W.Sopel Lipniki - Białe Błota

 

Całkowity koszt budowy przystanku wraz z dokumentacją projektową wyniósł 13 899,00 zł (w tym koszty samej wiaty przystankowej ( 3 567,00 zł) ze środków sołeckich sołectwa Poręba Wielka).

 

   

 

 

 

GALERIA