Zaborze – przekazanie terenu budowy

5 kwietnia w Zaborzu miało miejsce przekazanie terenu, na którym będzie prowadzona przebudowa dróg gminnych. Towarzyszące mu podpisanie protokołu to wstęp do jednej z kosztowniejszych inwestycji Gminy Oświęcim w tym roku.

Zmodernizowany zostanie blisko 1 km drogi: ulica Osiedlowa (odcinek od obwodnicy wraz z pętlą autobusową), Jutrzenki (od pętli autobusowej do ul. Grabowej) i Jaworowej (od ul. Osiedlowej do ul. Polnej).


Prace budowlane rozpoczną się po opracowaniu i wdrożeniu przez wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu - najprawdopodobniej nastąpi to po Świętach Wielkanocnych. Zgodnie z umową roboty powinny zostać zakończone do 10 sierpnia. Inwestycja została wyceniona przez wykonawcę na prawie 2 mln złotych. Zostanie ona w połowie dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.


Formalności dotyczących przekazania terenu budowy dopełnili ze strony Gminy Oświęcim wójt Albert Bartosz, przewodniczący Rady Gminy Piotr Śreniawski i radny z Zaborza Paweł Jezierski.

GALERIA