Dotacje do remontów dróg

Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz odebrał 10 marca z rąk wojewody małopolskiego Józefa Pilcha promesę dotyczącą dofinansowania przebudowy drogi gminnej w Zaborzu. Kolejny dokument odnoszący się do przebudowy ulic Pod Górką i Jezioro w tej samej miejscowości, będących drogą powiatową, otrzymał starosta oświęcimski Zbigniew Starzec.

Remont ulic Osiedlowej, Jutrzenki, Jaworowej, Grabowej w Zaborzu zostanie przeprowadzony przez Gminę Oświęcim, która zabezpieczyła na ten cel ponad 2,6 mln złotych. Rządowa dotacja do tego zadania pokryje połowę kosztów. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, dlatego nie wiadomo jeszcze, ile ostatecznie pochłonie ta inwestycja. Natomiast przebudowa ulic Pod Górką i Jezioro będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe i ma kosztować ponad 5 mln zł. Zostanie w połowie sfinansowana ze środków rządowych, resztę dołożą Powiat i Gmina Oświęcim.


– Bardzo dziękuję panu wójtowi Albertowi Bartoszowi – powiedział starosta Zbigniew Starzec – za to, że podjął wyzwanie i wspólnie będziemy mogli tę bardzo ważną drogę dla gminy i powiatu oświęcimskiego zmodernizować.


– Współpraca pomiędzy mną – rewanżował się wójt Albert Bartosz – a panem starostą Zbigniewem Starcem i całym zarządem powiatu oświęcimskiego od początku kadencji przebiega wzorcowo. Dlatego nawet takich dużych zadań, jak to, się nie boimy. Wiemy, że współdziałając damy radę.

GALERIA