Konferencja w Senacie

Sołtysi z powiatu oświęcimskiego wzięli udział w konferencji "Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa" zorganizowanej przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Zaproszenie wystosował senator Andrzej Pająk, a gospodarzem pobytu w parlamencie był także poseł Zbigniew Biernat. W ramach konferencji samorządowcy mieli okazję wysłuchać prelekcji naukowców i urzędników rządowych oraz omówić sołeckie problemy. Referaty dotyczyły kwestii prawnych, ustrojowych i budżetowych.

W konferencji 31 stycznia wzięli udział sołtys Broszkowic Anna Sporysz, sołtys Babic Gabriela Buchała, przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów we Włosienicy Halina Stachura, sołtys Pław Krzysztof Harmata, sołtys Rajska Maciej Majerski, sołtys Dworów Drugich Stanisław Nowotarski oraz sołtys Włosienicy Władysław Zaliński, który jako wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów był także koordynatorem wyjazdu.

GALERIA