Wyprawka szkolna 2012/2013

W związku z przygotowaniem do realizacji  Rządowego programu pomoc uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna 2012r." informujemy, że w terminie do 7 maja 2012 r. do godz. 9.00  w placówkach oświatowych na terenie gminy Oświęcim przyjmowane są deklaracje rodziców ...

 

 

Rządowy Program pomocy uczniom w 2012 r.

WYPRAWKA SZKOLNA 2012

 

 

W związku z przygotowaniem do realizacji Rządowego programu pomoc uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna 2012 r.”,  informujemy, że w terminie do 7 maja 2012 r. do godz. 900  

 w placówkach oświatowych na terenie gminy Oświęcim przyjmowane są deklaracje rodziców lub opiekunów prawnych zamierzających korzystać z pomocy w formie dofinansowań zakupu podręczników.

Równocześnie informujemy, że projekt programu „Wyprawka szkolna 2012r.” dostępny jest
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Akty prawne/Rządowe programy i projekty.

 

Zainteresowanych zapraszamy do składania deklaracji w sekretariatach placówek

w godzinach ich pracy od 800 do 1400, do których uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

 

 

 Deklaracja przystąpienia do programu „WYPRAWKA SZKOLNA 2012 ” - wzór

 

 

 

 

 

 Link do strony MEN dot. wyprawki szkolnej:  http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2805%3Awyprawka-szkolnaq-140-milionow-zotych-dla-rodzicow-na-zakup-podrcznikow&catid=37%3Afinanse-na-edukacj-pomoc-materialna&Itemid=69

 

 

 

Tagi